גודל גופן

פעילות
בתחום המלט

משאב פועלת בתחום המלט
באמצעות חברת הבת נשר מפעלי
מלט ישראליים בע"מ

פעילות בתחום
האנרגיה

משאב פועלת בתחום האנרגיה
באמצעות החברות משאב אנרגיה
בע"מ, נשרים אנרגיה מובילה (2014)
בע"מ ואגירה שאובה בנשר בע"מ

פעילות בתחום
סחר חוץ

משאב מרכזת את
כל הפעילות בתחום היבוא
והיצוא של הקבוצה