Menu
Menu

משאב אנרגיה 

משאב אנרגיה היא חברה המתמחה בייזום, בהקמה, בניהול ובהפעלה של פרויקטי ייצור אנרגיה וחשמל, ומחלוצות משק האנרגיה הישראלי. 

מאז הקמתה, בשנת 2004, צברה משאב אנרגיה ידע רב וניסיון בפרויקטים מורכבים בתחום האנרגיה, והקימה את תחנת הכוח נשרים, מראשונות תחנות הכוח הפרטיות בישראל.

החברה מציעה מעטפת של יכולות מוכחות לטובת פיתוח מוצלח של פרויקטי אנרגיה, החל מהיכרות עמוקה עם הסביבה הרגולטורית והעסקית של משק האנרגיה הישראלי, דרך יכולות ניהול, תכנון, רכש והקמה של פרויקטים גדולים ומורכבים (EPC), ועד מומחיות בתפעול ותחזוקה של מתקני תעשייה תהליכית כבדה בכלל, ומתקני אנרגיה בפרט (O&M).

נשרים אנרגיה מובילה היא החברה המפעילה את תחנת הכוח “נשרים” שברמלה, והיא חברת בת של משאב אנרגיה. נשרים אנרגיה מובילה מחזיקה בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים לתחנת כוח בישראל – שני רישיונות ייצור חשמל (ייצור עצמי וייצור קונבנציונאלי) וכן רישיון מספק, המתיר לחברה למכור חשמל ללקוחות חיצוניים.

למה לבחור בנו

יכולת ליצור שילוב מיטבי בין תחום התעשייה התהליכית לבין תחום האנרגיה

מעטפת רגולטורית, סטטוטורית וכלכלית להצלחת כל פרויקט

הון אנושי מקצועי ועתיר ניסיון בהובלת פרויקטי אנרגיה גדולים מורכבים