גודל גופן

אגירה שאובה בנשר

חברת אגירה שאובה בנשר בבעלות מלאה של משאב אנרגיה מקבוצת משאב ייזום ופיתוח מפתחת מיזם אגירה שאובה בנשר.
טכנולוגית אגירה שאובה מבוססת על שני מאגרי מים. המאגר העליון נמצא בדרום הכרמל במחצבת נשר בחרייבה והמאגר התחתון במחפורת החרסית של מפעל המלט נשר. הפרש הגובה בין המאגרים כ- 450 מ' מאפשר ייצור חשמל נקי, בטכנולוגיה הידרואלקטרית, בהספק של MW 220 למשך 8 שעות רצופות. ייצור החשמל נעשה על ידי ניוד מים בין שני המאגרים.

בשעת מחסור בחשמל מופלים המים מהמאגר העליון למאגר התחתון ומסובבים טורבינה המסובבת גנרטור המייצר חשמל המוזרם לרשת.
בשעות שפל בהן יש עודף בחשמל המים מועלים בחזרה למאגר העליון בעזרת משאבה המופעלת בעזרת מנוע חשמלי המקבל אנרגיה חשמלית מרשת החשמל.
טכנולוגיה של אגירה שאובה מתאפיינת בזמני הפעלה קצרים מאוד ובכך מאפשרת לשמור על יציבות מערכת החשמל בשעת תקלה וכן לנוכח הגידול הצפוי בשימוש באנרגיות מתחדשות ממקורות טבעיים כגון שמש ורוח שאינם יציבים.