גודל גופן

מדיניות סביבתית

תחנת הכח של חברת נשרים אנרגיה מובילה (2014), להלן החברה, שמה דגש בכל פעילויותיה על שמירת בריאות העובדים, בטיחות בייצור, שמירה על איכות הסביבה תוך הקפדה מלאה על סטנדרטים גבוהים של ייצור, איכות ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

מדיניות ניהול איכות הסביבה של החברה נועדה לקדם החלטות שיביאו לשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים של התחנה. במסגרת מדיניות ניהול איכות הסביבה, החברה והעומדים בראשה פועלים לפיתוח בר קיימא ושואפים להגיע בהחלטותיהם העסקיות לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה.

מדיניות של מחויבות

  • הקצאת משאבים: הקצאת המשאבים הנדרשים לשמירה על בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה.
  • עמידה בדרישות החוק: עמידה בכל דרישות החוק תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והגהות לשם מניעת סיכוני בטיחות ואיכות סביבה בכל פעילויות התחנה.

תרבות עסקית

  • מחוייבות, הגינות ושכנות טובה: מחויבות לניהול הוגן וצודק, מתוך אחריות לעובדי החברה, לקהילות השכנות ולמרקם החברתי בו פועלת החברה.
  • שקיפות: מדיניות של שקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע סביבתי מעודכן על פעילותה לעובדיה, ללקוחותיה ולציבור הרחב.
  • בקרה: בחינה תקופתית של מדיניות החברה והטכנולוגיה על ידי ההנהלה והתאמתה לחזית הידע, לחקיקה ולתנאים הסביבתיים.

ניהול אחראי

  • יוזמה וזהירות: נקיטת גישה פרו-אקטיבית בנושאי בטיחות ואיכות סביבה, המבכרת פעולה מניעתית על-פני תגובה שלאחר מעשה.
  • ניהול סביבתי: אימוץ ופיתוח טכנולוגיות, תהליכים ופתרונות מתקדמים בתחום, לרבות יישום תכנית ניהול איכות הסביבה במקור הפליטה.
  • שיפור מתמיד: שאיפה מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי-חברתי וכלכלי של החברה תוך מדידה ובקרה של הביצועים הסביבתיים וקביעת יעדים כמותיים.
  • מודעות ואחריות: אחריות ומחויבות מלאה של עובדי התחנה ומנהליה לשמירה על בטיחות ואיכות הסביבה. העלאת המודעות בכל הדרגים לגבי נושאים בעלי השפעה סביבתית.

 

לפניות הציבור בנושאים סביבתיים נא לפנות למירב מעתוק – גביש, ממונת איכות הסביבה במפעל רמלה טל: 08-9271773.
MMaatuk-gavish@nesher.co.il

Infographic_hebrew_final_corrected