גודל גופן

התחנה

תחנת הכח של נשרים הינה תחנה מודרנית ומתקדמת בטכנולוגיה של מחזור משולב ובכושר יצור של כ-120 MW.
בתחנה שלוש יחידות לייצור חשמל הכוללות שתי יחידות מבוססות טורבינות גז בהספק של 48 MW כל אחת ויחדה מבוססת טורבינת קיטור בהספק של 25 MW.

בטכנולוגיה של מחזור משולב נעשה שימוש בחום המצוי בגזי הפליטה של טורבינות הגז לצורך ייצור קיטור. הקיטור שנוצר בדודי השבת חום מפעיל את טורבינת הקיטור ובכך מגדילים את נצילות התחנה היינו מפיקים יותר אנרגיה חשמלית מאותה כמות דלק .

טורבינות הגז הם טורבינות תעופתיות מדגם LM6000PF מתוצרת חברת GE .הטורבינות התעופתיות מבוססות על מנוע המשמש להנעת מטוסים. הטורבינות מתאפיינות לכן בזמני הנעה וזמני שינוי עומס מהירים ובכך מאפשרים לתחנה גמישות תפעולית מרבית הנדרשת בכללי הרגולציה בה פועלת התחנה. טורבינת הקיטור הינה מדגם SST300  של חברת SIEMENS .

מהיבטי שמירה על הסביבה וחסכון במשאבי טבע עיבוי הקיטור בתחנה נעשה בעזרת מעבה מקורר אוויר (Air Cooled Condenser) החוסך כמויות מים משמעותיות וטיפול בשפכים הנדרש ממעבה בשיטה הרטובה.

בתחנה מותקנים גם שני צ'ילרים בהספק כולל של כ 3,800 טון קרור המקררים את האוויר הנכנס לטורבינות הגז ובכך שומרים על הספק מלא של טורבינות הגז גם בשעות החמות המרובות בישראל בהן טורבינות גז ללא אמצעי קרור מאבדות חלק גדול מיכות הייצור שלהן.

באופן ייחודי לתחנה המים המליחים הנוצרים בעת ייצור החשמל למשל ממגדלי הקירור ומערכת לייצור מים ללא יונים מועברים למפעל המלט הסמוך ומשולבים בתהליך ייצור המלט ובכך מושג יתרון סביבתי משמעותי על ידי חסכון במים וחסכון בפינוי השפכים.

חברת משאב אנרגיה שימשה כקבלן ה EPC של התחנה היינו הקבלן האחראי על התכנון, הרכש ההקמה ההפעלה וההרצה של התחנה.

בהקמת התחנה נעזרה החברה בחברות קבלניות מקומיות בהן חברת עומר הנדסה, אלקיים, תעשיות מתכת, חברת י.ח.הגבעה, חברת עיסא חורי מפעלי מתכת בע"מ, אפקון התקנות ושירותים, אפקון בקרה ועוד.

התפעול והתחזוקה של התחנה נעשים על ידי חברת משאב ייזום ופיתוח.